Fytoterapie konopím v humánní a veterinární medicíně

Online kurz z kategorie: Zdraví

Jak léčit konopím.

V humánní medicíně se v současné době využívají k léčbě odrůdy konopí s vyšším obsahem THC. Vysoký obsah THC  v těchto odrůdách konopí však současně pro svoje psychogenní účinky limituje množství léčených pacientů. Odrůdy s nízkým obsahem THC, tj. do 0,2 % THC v sušině, jsou pro farmaceutický průmysl technologicky využívány k produkci CBD, případně CBG. Cílem výzkumné práce bylo zjistit možnosti využití odrůd s nízkým obsahem THC k léčbě různých onemocnění. V roce 2015 byl vyvinut zcela nový postup při zpracování konopí setého pro léčebné využití. V letech 2015 a 2016 byl tento způsob léčby konopím aplikován u rozsáhlého souboru pacientů s různými diagnózami. Výsledky ukazují na mimořádný potenciál využití odrůd konopí setého s nízkým obsahem THC v humánní medicíně.

Nahráno na konferenci Cannafest 2017

0 komentářů

Nahoru