Petr Skořepa

Petr Skořepa
Zakladatel a hlavní lektor školy přírodního stavitelství, přední český odborník na stavby z přírodních materiálů, převážně ze slámy a hlíny, vede kurzy „Přírodní stavitelství“, „Hliněné omítky“ a „Cesta soběstačnosti“, a \"Návrh vlastního domu\". Rád využívá různé možnosti a staví z místních přírodních a recyklovaných zdrojů kvalitní obydlí, jenž užitnou hodnotou a energetickou nenáročností předčí dnešní běžnou výstavbu a životností a odolností se jí vyrovnají. Používá ve svých stavbách moderní i málem zapomenuté staré techniky stavění, využívá stále funkční fyzikální zákony na větrání, klimatizaci a topení. \r\n\r\n\r\n\r\nVnitřní a vnější prostředí kolem obydlí zdravě propojuje, řeší hospodaření s vodou, energií a odpady tak, aby se vše co nejefektivněji využilo. Navrhuje soběstačné domy (i stěhovatelné domy), bez nutnosti napojení na jakékoli sítě.\r\n\r\n\r\n\r\nVizionář, vynálezce, starosta ekoosady, místopředseda Ekovesnice o.s. a Eko-osada o.z. a též průvodce pobytů v tmě... Navrhl několik ojedinělých vylepšení domů a nových stavebních i urbanistických postupů, jako například Česká slaměná nízkoenergetická a stále mobilní jurta pro školky, kruhové komunitní domy na 1/2 cesty, prefabrikovaný přírodní stavební systém, panely „SLAMAFLEX“, mobilní přírodní a soběstačný dům z panelů (kombinované získávání energie ze slunce, kompostu a kamen), domky na pobyty v tmě s funkčním fyzikálním větráním bez technologie. Funkční prototypy staveb jsou k vidění a vyzkoušení v osadě, kde nyní žije na hranicích Moravy a Slovenska. Ve spolupráci s obcemi a pracovními úřady plánuje nový urbanismus osad se sociálními byty a prací pro osadníky. Navrhuje novou vizi aktivní zdravé domy pro aktivní zdravé lidi, která zapadá do moderního konceptu Aktivní kultura. Napsal knihu „Jak na soběstačný dům“, která je součástí knihy „Manuál ekologickej výstavby“.\r\n\r\nPíše, publikuje a šíří osvětu, viz.: http://press.ekovesnice.cz/ .\r\n\r\n \r\n\r\nSpolu-zakladatel projektů:\r\n\r\nwww.ekovesnice.cz - pomoc při zakládání soběstačných osad\r\nwww.slamenedomy.sk (.cz) - Škola přírodního stavitelství\r\nwww.oazyzivota.cz (.sk) - mapa domů, zahrad, firem a řemeslníků\r\nwww.terapia-tmou.sk - pobyty v tme, tichu a samotě v Bílých Karpatech \r\nwww.mandalahouse.cz - Projekty ekodomů k inspiraci s odkazy na firmy a řemeslníky\r\nwww.slamaflex.cz - Prefabrikovaný ekologický stavební systém\r\nwww.upracmeslovensko.sk \r\nPozemkový spolek na společné kupování nemovitostí - a vytváření sociálního bydlení\r\nŽivá škola štěstí a přírodní moudrosti - inovativní česko - slovenská škola\r\nNápady pro obce - pracovní verze\r\nNový urbanismus: Inovativní Živá Škola + okolní osady\r\n\r\n \r\n\r\nProsazuje mimo jiné spolupráci místo konkurence. Podněcuje k vytváření silného regionálního pevného řetězu vzájemně výhodné spolupráce místních samospráv, firem a neziskovek. Snaží se vytvořit metodiku šíření štěstí – regionální inovativní školy, viz. Živá škola štěstí a přírodní moudrosti na principu sdíleného prostoru + nový urbanismus + osady + odpovědné a sociální podnikání, tzv. aktivní kultura.\r\n\r\nJak a kde žije: Aktuálně hospodaří se svou rodinou v komunitě Eko osada Bílé Karpaty – Škola přírodního stavitelství. Na polosamotě v kopcích na hranicích Moravy a Slovenska. Vyzkoušel si býti úspěšný podnikatel než přišli Pražské povodně a poté i chudý cestovatel po Evropě, Asii, Indii a Himalájích a přes tuto cestu, plnou prožitků pochopil, že k zdravému a šťastnému životu potřebujeme hlavně dobré vztahy. Že sami toho moc nezmůžeme, že jen spoluprací získáváme trvale udržitelný pevný řetěz, oporu, funkční sociální a ekonomický systém. Proto nyní kromě pár osobních věcí nic nevlastní, hromadí již jen vědomosti, schopnosti a zkušenosti, které předává dál. Přes patnáct let vědomě pracuje s tvorbou záměru, používá tzv. zpěvný šamanismus, cvičí bojová umění. Radí lidem si napsat vlastní projekt na život a tím si jej začít vědomě tvořit. \r\n\r\n \r\n\r\nCíl: Důvod proč to vše dělám je, že věřím v tvoření lepšího a ohleduplnějšího světa pro naše děti. Občas se ohlédnout za sebou a být rád.\r\n\r\nMOTO: Co je pro jednoho nemožné může být pro komunitu snadné…\r\n\r\nJsme tu jen na návštěvě, vše máme zapůjčené, abychom sami sebe učili hrou lépe hospodařit a trvale se rozvíjeli. Petr Skořepa

Lektorova videa

Cesta soběstačnosti
Cesta soběstačnosti
Natočeno: 09.02.2014
více
Nahoru