Tomáš Efler

Tomáš Efler
Tomáš Efler působí jako odborný asistent na Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha a dlouhodobě se věnuje vztahu památkové péče a architektonické tvorby na akademické půdě i ve vlastní projekční a realizační praxi.

Lektorova videa

Nahoru